"... bola v Káne Galilejskej svadba. . . Na svadbu pozvali aj Ježiša..." (Jn 2,1-2)

Zodpovedný pár za Kánu na Slovensku:

Eduard a Antónia Malatincovci, 

Veselá 5, 08001 Prešov

email:  slovensko@kanapremanzelov.sk

mobil na zodpovedný pár:  0948 380 929

 

Prosíme o podporu modlitbou, alebo napr. 2% z vašich daní.

Môžete finančne pomôcť rodinám, ktoré nemajú prostriedky

na uhradenie Stretnutia Kána.

č.účtu SK8983300000002700709351 var. symbol 20167777

 

Máte otázky? Napíšte nám.