"... bola v Káne Galilejskej svadba. . . Na svadbu pozvali aj Ježiša..." (Jn 2,1-2)

Zodpovedný pár za Kánu na Slovensku:

Peter a Gabika Fuskovci

Za tabuľami 701/3

Mojmírovce 

email:  slovensko@kanapremanzelov.sk

mobil na zodpovedný pár:  0905 933 111

 

 Prosíme o podporu modlitbou, alebo napr. 2% z vašich daní. 

Môžete finančne pomôcť rodinám, ktoré nemajú prostriedky

na uhradenie Stretnutia Kána.

č.účtu SK8983300000002700709351 var. symbol 7021

 

Máte otázky? Napíšte nám.