Kontakt

Kontakt

Zodpovedný pár za Kánu na Slovensku:
Peter a Gabika Fuskovci
Za tabuľami 701/3
Mojmírovce, 95115
email: slovensko@kanapremanzelov.sk
mobil na zodpovedný pár: 0905530963,
 0905933111

2 % dane

Prosíme o podporu modlitbou, alebo napr. 2% z vašich daní. Môžete finančne pomôcť rodinám, ktoré nemajú prostriedky na uhradenie Stretnutia Kána.

č.účtu:                           SK8983300000002700709351

variabilný symbol        7021 

Máte otázky ? Napíšte nám...