Týždeň Kána

          "... bola v Káne Galilejskej svadba... Na svadbu pozvali aj Ježiša..."   (Jn 2,1-2) Pozývame vás 
na Týždeň Kána
v Nitre
14.7.2024 - 20.7.2024 

Týždeň Kána 

Týždeň Kána je stretnutie pre manželské páry, organizované Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Pre manželov je časom zastavenia sa, stretnutia v páre. Je týždňom, počas ktorého je možné prerušiť stále rýchlejší rytmus moderného života, znova sa stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby. Tento rok je to už 44 rokov od prvej Kány vo Francúzsku a 24 rokov na Slovensku. 

Letáky na stiahnutie


Na Týždni Kána nájdete:

ČAS ZNOVUOBJAVIŤ zmysel manželského života a dnešnej rodiny; otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita, či vernosť.
ČAS ZDIEĽAŤ SA vo vzájomnej otvorenosti o radosti, ale aj ťažkosti života vo dvojici.
ČAS OTVORIŤ SA Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu.
ČAS PRE DETI, ktoré sa plne zúčastňujú stretnutia Kána. Deti (od 3 do 14 rokov) sú zverené skupine, ktorá im pripravuje program hier a oddychu. Program je v súlade s vekom a osobnými potrebami detí. Deti v predškolskom veku majú aktivity v "škôlke" a školáci v tábore.


Médiá o Káne


Podpora

Ďakujeme všetkým podporovateľom Bratstva Kána, ako aj Komunity Chemin Neuf na Slovensku.