"... bola v Káne Galilejskej svadba. . . Na svadbu pozvali aj Ježiša..." (Jn 2,1-2)

Pozývame Vás na

na Stretnutie Kána

9. 7. - 15. 7. 2023 v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Galéria Kána

K STIAHNUTIU


 

Čo je stretnutie Kána?

Stretnutie Kána je týždeň pre manželské páry, organizované Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Pre manželov je časom zastavenia sa,  stretnutia v páre. Je týždňom, počas ktorého je možné prerušiť stále rýchlejší rytmus moderného života a znova sa stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby. Tento rok je to už 43 rokov od prvej Kány vo Francúzsku a 23 rokov na Slovensku.

40 rokov Kány

CANA 40th anniversary.mp 4 (  80,7 MB)

      

Na Stretnutí Kána nájdete:

  • ČAS ZNOVUOBJAVIŤ zmysel manželského života a dnešnej rodiny; otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita, či vernosť.
  • ČAS ZDIEĽAŤ SA vo vzájomnej otvorenosti o radosti, ale aj ťažkosti života vo dvojici.
  • ČAS OTVORIŤ SA Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu.
  • ČAS PRE DETI, ktoré sa plne zúčastňujú stretnutia Kána. Deti (od 3 do 14 rokov) sú zverené skupine, ktorá im pripravuje program hier a oddychu. Program je v súlade s vekom a osobnými potrebami detí. Deti v predškolskom majú aktivity v "škôlke" a školáci v tábore.